Openingstijden

Created with Sketch.

Maandag      7:30 - 17:00
Dinsdag        7:30 - 20:30
Woensdag    7:30 - 17:00
Vrijdag           7:30 - 17:00

Te bereiken op : 
06-51537691 of via info@mondhygienist-jvl.nl

Tarieven / Vergoedingen

Created with Sketch.

Behandelingen worden gedeclareerd conform tarieven NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) 
U krijgt tijdens het eerste bezoek een begroting mee voor de daaropvolgende behandelingen. U kunt aan de hand van de begroting nagaan of u (een deel) vergoed krijgt door uw zorgverzekering. 


Huisregels

Created with Sketch.

Algemeen 

 • Er wordt gewerkt volgens de WIP richtlijnen aangevuld met de huidige richtlijnen 

       van het RIVM.

 • U wordt verzocht om alleen naar de praktijk te komen (voor kinderen 1 begeleider)
 • Bij klachten die duiden op het corona virus , gaarne uw afspraak uit stellen.
 • Bij uw eerste bezoek neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. 
 • Wanneer u (meerdere) medicijnen heeft ,wil ik u vragen een uitdraai hiervan mee te nemen.  (deze kunt u opvragen bij uw huisarts of apotheek) 
 • Indien een behandeling € 150,- of meer gaat kosten krijgt u hiervan een begroting, u bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of uw behandeling al dan niet binnen uw aanvullende verzekering valt.
 • U mag altijd besluiten om een geadviseerde behandeling niet te ondergaan , dit zal dan worden beschreven in het informed consent.
 • Geef wijzigingen zijn in uw gezondheid/medicatie en zorgverzekering tijdig door, zo ook verhuizingen en het eventueel wijzigen van uw e-mailadres. 
 • Waak zelf over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen.Uw afspraak 

 • U ontvangt een afspraakherinnering d.m.v. een email, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak.
 • U kunt uw afspraak kosteloos 24 uur voor aanvang annuleren. 
 • Zegt u de afspraak niet (tijdig) af, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.


Privacy 

 • Wij vinden uw privacy belangrijk en hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Middels de privacyverklaring willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd. Tijdens uw eerste bezoek zal ik u vragen het AVG formulier te ondertekenen, waarmee u aangeeft akkoord te gaan voor de verwerking van uw gegevens en dat u op de hoogte bent van de privacyverklaring. 

Klachtenregeling 

Created with Sketch.

Bent u niet tevreden ?

Er kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indienen. U kunt dit met mij bespreken zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Komen we er niet aan uit of wilt u rechtstreeks een klacht indienen dan verwijs ik u naar de  Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)


Voor de eerste keer in de praktijk? 

Wanneer u voor de eerste keer in de praktijk komt wil ik u vragen uw legitimatie mee te nemen. 

Mocht u medicijnen hebben vraag dan uw volledige medicijnlijst op bij de apotheek en neem deze mee naar de eerste afspraak. 

Wanneer u klachten heeft die duiden op het corona virus, wil ik u vragen het bezoek aan de praktijk uit te stellen.

Tijdens het eerste bezoek zal ik u eenmalig vragen een toestemmingsformulier omtrent de privacywetgeving in te vullen (AVG)