Openingstijden

Created with Sketch.

Maandag      Telefonisch bereikbaar 
Dinsdag         8:00 - 20:30
Woensdag     8:00 -17:00
Donderdag    gesloten 
Vrijdag           7:30 -17:00

 
06 51 53 76 91                                 [email protected]

Tarieven / Vergoedingen

Created with Sketch.

De kosten en uitgebreidheid van een bezoek aan de mondhygiënist zullen per gebitssituatie en zorgadvies variëren. 
Behandelingen worden gedeclareerd conform tarieven NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) 
Wanneer de verwachting er is dat uw behandeling uit komt boven de € 250, krijgt u een begroting mee.  U kunt aan de hand van de begroting nagaan of u (een deel) vergoed krijgt door uw zorgverzekering.  

Indien gewenst kan uw behandeling eerst ingediend worden bij uw verzekeraar. Het deel dat niet door uw verzekeraar wordt vergoed brengen we vervolgens bij u in rekening. U heeft hierna 14 dagen om de rekening te voldoen. Dat kan u doen door gebruik te maken van de digitale betalingsmogelijkheden, zoals iDEAL. 


Het afzenderadres van uw zorgnota:
[email protected]

Huisregels

Created with Sketch.

Algemeen 

 • Er wordt gewerkt volgens de WIP richtlijnen.
 • Bij uw eerste bezoek neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. 
 • Wanneer u (meerdere) medicijnen heeft ,wil ik u vragen een uitdraai hiervan mee te nemen.  (deze kunt u opvragen bij uw huisarts of apotheek) 
 • Indien een behandeling € 250,- of meer gaat kosten krijgt u hiervan een begroting, u bent zelf verantwoordelijk om na te gaan of uw behandeling al dan niet binnen uw aanvullende verzekering valt.
 • U mag altijd besluiten om een geadviseerde behandeling niet te ondergaan , dit zal dan worden beschreven in het informed consent.
 • Geef wijzigingen in uw gezondheid/medicatie en zorgverzekering tijdig door, zo ook verhuizingen en het eventueel wijzigen van uw e-mailadres. 
 • Waak zelf over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen.


Uw afspraak 

 • U ontvangt een afspraakherinnering d.m.v. een email, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak.
 • U kunt uw afspraak kosteloos 24 uur voor aanvang annuleren. 
 • Zegt u de afspraak niet (tijdig) af, dan kan de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.


Privacy 

 • Wij vinden uw privacy belangrijk en hechten dan ook veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Middels de privacyverklaring willen we u op transparante wijze informeren over hoe binnen de praktijkvoering wordt omgegaan met persoonsgegevens en op welke wijze de bescherming wordt gewaarborgd. Tijdens uw eerste bezoek zal ik u vragen het AVG formulier te ondertekenen, waarmee u aangeeft akkoord te gaan voor de verwerking van uw gegevens en dat u op de hoogte bent van de privacyverklaring.  • De praktijk is rolstoelvriendelijk

Klachtenregeling 

Created with Sketch.

Bent u niet tevreden ?

Er kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indienen. U kunt dit met mij bespreken zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.

Komen we er niet aan uit of wilt u rechtstreeks een klacht indienen dan verwijs ik u naar de  Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)


Voor de eerste keer in de praktijk? 

Wanneer u voor de eerste keer in de praktijk komt wil ik u vragen uw legitimatie mee te nemen. 

Mocht u medicijnen hebben vraag dan uw volledige medicijnlijst op bij de apotheek en neem deze mee naar de eerste afspraak. 

Tijdens het eerste bezoek zal ik u eenmalig vragen een toestemmingsformulier omtrent de privacywetgeving in te vullen (AVG)