Plan van aanpak 

Eerste bezoek 

Wanneer u voor de eerste keer in de praktijk bent moet u rekening houden met een afspraak van 45 minuten. 


U kunt tijdens deze afspraak het volgende verwachten:

  • Aanmaken patiëntenkaart + bespreken AVG/ privacy verklaring. 
  • Afnemen medische en tandheelkundige anamnese.
  • Conditie van uw tandvlees in kaart brengen.
  • Uitleg omtrent uw mondsituatie, diagnose, prognose en behandelplan.
  • Doorspreken kostenbegroting.
  • Indien nodig vervolg afspraak inplannen. Behandeling

Nadat er bij de intake de pocket of parodontiumstatus is opgesteld kan er een inschatting gemaakt worden over de duur en het tussentijdse termijn van de behandelingen. 


Nazorg

Om een zekere voorspelbaarheid te kunnen geven voor de toekomst is het advies om behandelingen bij de mondhygiënist te herhalen.U heeft geen verwijzing nodig.